Fakta

Et projekt som TrygFonden står bag og driver.

TrygFonden Besøgshunde er hunde og hundeejere, som spreder glæde på institutioner i Danmark. Ca. 500 besøgshunde er tilknyttet ca. 620 plejecentre, og der optages løbende nye

Se mere

Besøgshunde.dk

TrygFonden Besøgshunde er et korps af familiehunde, der sammen med deres ejere er godkendt til at besøge udfordrede og sårbare mennesker på ældrehjem og andre plejeboliger i Danmark. TrygFonden Besøgshunde blev etableret i 2010

Sundhed

TrygFondens Besøgshunde er sunde, robuste og velsocialiserede familiehunde med en rolig adfærd. Deres ejere er kompetente personer, der ønsker at give en smule af deres tid til sårbare mennesker, der ellers ikke har mulighed for kontakt til en hund. For at blive godkendt som besøgshund i ordningen skal hund og ejer gennem en rekrutteringsproces, der skal sikre, at besøget bliver en god oplevelse for alle parter.

TrygFonden Besøgshunde er en landsdækkende ordning 

TrygFonden Besøgshunde har eksisteret siden 2010. I 2013 blev ordningen landsdækkende, og i 2014 blev den udvidet til ikke kun at være et tilbud til plejecentre men også andre typer af plejeboliger fx bosteder for udviklingshæmmede og mennesker med erhvervet hjerneskade.

Ved udgangen af 2016 var over 500 hundeekvipager og 620 institutioner tilknyttet TrygFonden Besøgshunde, og der kommer løbende flere til.

Tilknyttet forskningsprojekt

2010-2013 gennemførtes et forskningsprojekt, hvor forskere fra Aarhus Universitet undersøgte, hvordan kontakten til hunde påvirker ældre og dementes mentale velbefindende. I 2015-2018 gennemføres endnu et forskningsprojekt, der skal undersøge, hvordan man kan optimere besøgene med en besøgshund.

Resultaterne fra denne forskning implementeres løbende i både driften og udviklingen af besøgshundeordningen.

Patienten først

Alle skal have et sikkert og trygt møde med sundhedsvæsenet. Men hvert år kommer patienter til skade eller dør på grund af utilsigtede hændelser, når de bliver behandlet. TrygFonden vil afprøve nye løsninger og styrke det forskningsmæssige fundament på området.
Patienten først

Sammen skaber vi tryghed

Sociale medier