Fakta

Et partnerprojekt med Søsportens Sikkerhedsråd

 

I 2015 indgik TrygFonden og Søsportens Sikkerhedsråd et fornyet samarbejde om projektet SejlSikkert, der har til formål at reducere antallet af drukneulykker til søs. 

TrygFonden og Søsportens Sikkerhedsråd samarbejder om at reducere antallet af drukneulykker til søs.

Sikkerhed
 
Fra 2005 til 2014 døde 124 personer i Danmark i forbindelse med fritidsaktiviteter i båd på åbent vand. De fleste af dem var over 44 år. Det er færdsel på havn og fritidsaktiviteter med båd, der oftest koster de ældre livet – og mænd har langt flere drukneulykker end kvinder. Særligt udsatte er de 65-74-årige, der i 2013 står for mere end hvert fjerde druknedødsfald.

 

MÅLET ER AT SKABE EN ØGET SIKKERHEDSKULTUR
TrygFonden indgik på den baggrund i 2015 et fornyet samarbejde omkring projektet SejlSikkert med Søsportens Sikkerhedsråd. I stedet for at fokusere på at redde mennesker, når de er kommet galt af sted, er fokus nu på at forhindre folk i at komme ud for en ulykke ved en øget sikkerhedsadfærd både før og under sejladsen.

 

For at udbrede og forankre SejlSikkert-indsatsen arbejdes der tæt sammen med Søsportens Sikkerhedsråds medlemmer og interessenter. Målet er at skabe en øget sikkerhedskultur i klubben, på havnen og på havet.

Indsatsen har tre omdrejningspunkter:

  • En landsdækkende kampagneindsats med budskaber, der er målrettet fritidsfiskere og fritidssejlere. 
  • Et netværk af ambassadører, instruktører og udstyrsforretninger, der skal gå i dialog med målgruppen, hvor den færdes.
  • En række målgruppespecifikke materialer, der fremmer og understøtter sikkerhed til søs.

I 2016 blev kampagnen ”Undgå at ende som fiskeføde” lanceret for at skabe synlighed om budskabet om sikkerhed til søs. Kampagnen nåede vidt omkring på de sociale medier og kampagneelementer blev sendt til godt 700 havne, klubber og mange andre. Der bygges videre på kampagnen i 2017.

I 2016 blev SejlSikkerts ambassadør- og instruktørkorps etableret. De over 200 frivillige arbejder med at udbrede budskabet om øget sikkerhed i deres lokale sejlermiljø. I 2017 fortsætter rekrutteringen af både ambassadører og instruktører.

 

 

Respekt for vand

TrygFonden ønsker at reducere antallet af drukneulykker. Gennem forebyggelse, uddannelse og livredningstjeneste vil TrygFonden skabe respekt for vand og øge sikkerheden, hvor mennesker og vand mødes.
Respekt for vand

Sammen skaber vi tryghed