Fakta

Et projekt som TrygFonden selv driver

 

 

Det er vigtigt at styrke de anbragte børns egen stemme. Godt 13.000 børn er konstant anbragt uden for hjemmet. Der bruges årligt 6 mia. kr. på plejefamilier og opholdssteder og 4,5 mia. kr. på døgninstitutioner, men der er meget begrænset viden om disse børns problemer og trivsel

 

TrygFonden vil bidrage til at etablere et datagrundlag for at vurdere anbragte børn og unges trivsel systematisk.

 

Projektet skal parallelt arbejde med at udvikle og afprøve arbejdsmetoder, der matcher de anbragte børns problemer, som fx SDQ påviser. Arbejdsmetoder, som familieplejere, pædagoger, socialrådgivere, psykologer og lærere kan tage i brug.

De anbragte børns egen stemme skal styrkes. TrygFonden vil skabe et datagrundlag for at vurdere det enkelte anbragte barns trivsel systematisk.

Trivsel

Børn og unge mennesker, der er anbragt på institution eller i familiepleje bokser typisk med rigtig mange bøvlede problemer. Der er indadvendte børn med et skrøbeligt sind, angst og lavt selvværd. Der er børn, der kæmper med koncentration og vedholdenhed. Der er børn, hvis temperament stikker af fra dem ved den mindste anledning. Der er børn, der har mistet tilliden til og respekten for andre mennesker. De fleste anbragte børn kæmper med mere end én problemstilling.

Rigsrevisionen kom første gang i 2008 og senest i august 2016 med beretninger, der konkluderede: ”Statsrevisorerne finder det kritisabelt, at Social- og Indenrigsministeriet efter 10 års indsats ikke kan dokumentere, at kommunernes sagsbehandling i forhold til anbringelse af børn er blevet bedre, eller at indsatsen har haft den tilsigtede effekt.”

TrygFonden vil kunne gøre en afgørende forskel på dette felt ved at bidrage til at etablere det efterlyste datagrundlag. Det skal ske i samarbejde med centrale interessenter på feltet. Den faglige forankring skal være i et miljø, der har tæt kontakt med familieplejere og anbringelsessteder, og som i forvejen arbejder med undervisning af og udvikling af effektive arbejdsmetoder til miljøet. Professionshøjskolerne er netop gået sammen på tværs om at etablere Nationalt Videncenter om Børn og Unge (NUBU). Det er indledt lovende og konstruktive forhandlinger med NUBU om forankring af projektet.

Projektet vil fagligt og med hensyn til infrastruktur med fordel kunne knytte an til TrygFondens Børneforskningscenter og en lang række andre af TrygFondens eksisterende projekter og donationer.

De faglige organisationer på feltet, Socialstyrelsen og Kommunernes Landsforening, vil også være centrale interesser på feltet, som med fordel vil kunne inddrages. Ambitionen skal være, at de professionelle omkring barnet på kvalificeret, systematisk og regelmæssig vis – fx én gang i kvartalet – kan følge med i hvert eneste anbragte barns trivsel: Hvor store er problemerne, og går det fremad eller tilbage?

En chance i livet

Alle børn og unge skal have de bedste muligheder for at udvikle deres personlige, sociale og faglige kompetencer. TrygFonden vil arbejde for, at flere unge får en kompetencegivende uddannelse, da dette mindsker risikoen for misbrug, social isolation, kriminalitet, kroniske sundhedsproblemer og arbejdsløshed.
En chance i livet

Sammen skaber vi tryghed