Louise Wind Nielsen

Louise Wind Nielsen

Stundentermedhjælper i TrygFonden

45260823

Louise Wind Nielsen er studentermedhjælper i TrygFonden. Louise beskæftiger sig med sagsbehandling af regionale ansøgninger samt dokumentation af projektevalueringer.