Et liv uden kriminalitet

Projektansvarlig

Projektansvarlig

Britt Wendelboe er ansvarlig for projektet i TrygFonden.

Britt Wendelboe 45 26 08 32

Vores mål: At kriminaliteten falder

Trivsel

 
Udfordringer

Omkring hver tredje dansker bekymrer sig meget for vold og kriminalitet. Knap 33.000 indbrud om året betyder, at Danmark har en andenplads i Europa, når det gælder indbrud. Danmark er et af de absolut mindst voldelige samfund i verden. Det er dog stadig således, at 1,4 pct. af danske mænd og 1,2 pct. af danske kvinder mel-lem 16 og 74 år angiver, at de blev offer for vold i 2013 – eller i alt 55.000 personer. 7.845 mænd og 3.917 kvinder måtte på skadestuen for at blive behandlet for vold. Knap hver tredje person, der modtager en fængselsdom, har tidligere begået kriminalitet.

Muligheder

Kriminalitet skaber utryghed i befolkningen, er ofte traumatiserende for dem, det går ud over og ødelæggende for dem, der begår den. Med oplysning og udvikling af konkrete redskaber vil TrygFonden arbejde for at forebygge og lindre følgerne af kriminalitet. Danmark har EU-rekord i indbrud, og 75 pct. af al kriminalitet begås af gengangere.

Målsætninger

  • At øge danskernes tryghed gennem et større folkeligt engagement i flere tryghedsskabende aktiviteter i lokalsamfundet og gennem en oplyst debat på området. 
  • At reducere antallet af indbrud i private hjem.
  • At forebygge, at børn og unge kommer ind på en kriminel løbebane.
  • At øge effekten af det kriminalpræventive arbejde og lindringen af konsekvenserne af kriminalitet ved at støtte udviklingen af mere effektive indsatser, som de professionelle på feltet kan tage i brug. 

Det har vi støttet

Se alle projekter inden for fokusområdet "Et liv uden kriminalitet", der har fået støtte siden 2013:
Se vores "Et liv uden kriminalitet" donationer

Projekter

Sociale medier