En plads i fællesskabet

Projektansvarlig

Projektansvarlig

Projektleder Christoffer Elbrønd er ansvarlig for projektet i TrygFonden.

Christoffer Elbrønd 45 26 08 06

Vores mål: At flere mennesker, i alle aldre, indgår i positive fællesskaber, som styrker deres mulighed for at tage ansvar for egen og andres trivsel. Dette gælder også mennesker i en særligt sårbar situation.

Trivsel

 
Udfordringer

Blandt 3-19-årige børn og unge anslås det, at 15 pct. er i risiko for social eksklusion, og undersøgelser peger på, at risikoen for social eksklusion stiger med alderen. Forskning viser også, at der gennem en årrække er sket en polarisering af dem, som er ekskluderet og dem, som er inkluderet. Fx mangler 4,5 pct. af den danske befolkning, svarende til 190.000 personer, en at tale med i deres netværk, når de oplever problemer og har behov for støtte, mens tallet er næsten 3 gange så højt blandt socialt udsatte, hvor 13 pct. oplever samme afsavn.

Muligheder

Alle har ret til en plads i fællesskabet. Det kræver et samfund med høj sammenhængskraft og respekt for forskellighed. TrygFonden arbejder for, at mennesker gennem frivillighed, beskæftigelse, netværk og egne initiativer kan deltage i positive sociale fællesskaber. Dette gælder også mennesker, som er, eller som er i risiko for at komme i en særligt sårbar situation.

Målsætninger

  • At øge rummeligheden i civilsamfundet og på arbejdsmarkedet - fx gennem sociale investeringer og styrkelse og udbredelse af socialøkonomiske virksomheder.
  • At fremme frivilligt socialt arbejde og styrke frivillige foreningers kapacitet og forudsætninger for at skabe inkluderende fællesskaber.
  • At give mennesker som er, eller som er i risiko for at komme i en særligt sårbar situation, adgang til rådgivning og støtte, som kan styrke deres mulighed for deltagelse i positive fællesskaber.

Det har vi støttet

Se alle projekter inden for fokusområdet "En plads i fællesskabet", der har fået støtte siden 2013:
Se vores "En plads i fællesskabet" donationer

Projekter

Sociale medier