En chance i livet

Merete Konnerup

Merete Konnerup

Analysechef i TrygFonden

45 26 08 24

Vores mål: At flere børn og unge får en kompetencegivende uddannelse.

Trivsel

 
Udfordringer

Danmark bruger årligt et tocifret milliardbeløb på børne- og ungeområdet. Alligevel realiserer mange danske børn ikke deres potentiale. 15 pct. af de 15-årige er meget dårlige læsere, og knap 5 pct. af skoleeleverne modtager mere end otte timers specialundervisning. To år efter at have afsluttet folkeskolen er 17 pct. af de unge ikke i gang med en uddannelse. Både disse unge og den store andel af unge, der efterfølgende falder fra en ungdomsuddannelse, har stor risiko for at havne i en restgruppe, der aldrig får taget en uddannelse. En gruppe, der har markant større risiko end resten af befolkningen for kroniske, fysiske og mentale sundhedsproblemer, misbrug, selvmord, social isolation, ustabilt og dårligt familieliv, materiel fattigdom, kriminalitet og arbejdsløshed. Alle forhold der bidrager til dårlig livskvalitet. Udsatte børn og unge – ikke mindst de 14.000 anbragte børn og unge – møder ekstra store barrierer for at udvikle og skærpe deres personlige, sociale og faglige kompetencer. Blandt 25-årige vil 73 pct. have fået mere uddannelse end folkeskolen, hvis de vel og mærke aldrig har været en kommunal børnesag. Hvis de en gang har været en børnesag, er det kun 38 pct., der har mere uddannelse end folkeskolen som 25-årige.

Muligheder

Alle børn og unge skal have de bedste muligheder for at udvikle deres personlige, sociale og faglige kompetencer. TrygFonden vil arbejde for, at flere unge får en kompetencegivende uddannelse, da dette mindsker risikoen for misbrug, social isolation, kriminalitet, kroniske sundhedsproblemer og arbejdsløshed. 

Målsætninger

  • At alle børn og unge får de bedste muligheder for at udvikle og skærpe deres personlige, sociale og faglige kompetencer.
  • At udsatte børn og unge får samme mulighed som andre for at udvikle og skærpe deres personlige, sociale og faglige kompetencer. 
  • At de professionelle, der arbejder med børn og unge, gør brug af effektive indsatser, der flytter de personlige, sociale og faglige kompetencer.

Det har vi støttet

Se alle projekter inden for fokusområdet "En chance i livet", der har fået støtte siden 2013:
Se vores "En chance i livet" donationer

Projekter

Sociale medier