Lev med kronisk sygdom

Projektansvarlig

Projektansvarlig

Programchef Mette Meldgaard er ansvarlig for projektet i TrygFonden.

Mette Meldgaard 45 26 08 19

Vores mål: At mennesker med kronisk sygdom får et bedre hverdagsliv med øget livskvalitet

Sundhed

 
Udfordringer

Kronisk sygdom er sygdom, der har et langvarigt forløb eller er konstant tilbageven-dende. Det er folkesygdomme som allergi, muskel- og skeletlidelser, migræne/hyppig hovedpine, hjertekarsygdom, lungelidelser, forhøjet blodtryk, funktionelle lidelser, diabetes, kræft mv. Omtrent hver tredje voksne dansker har en kronisk sygdom. Heraf har hver tredje, eller ca. en halv mio. mennesker, alvorlige begrænsninger i deres udfoldelsesmuligheder og livskvalitet. Det gælder især, hvis sygdommen medfører, at man rammes af smerter, træthed og ængstelse og måske endda, at man mister forbindelse til arbejdsmarked, sociale netværk og familie. Der er en markant social skævhed i, hvor hårdt kronisk sygdom rammer i befolkningen.

Muligheder

Øget livskvalitet og et bedre hverdagsliv for mennesker med kronisk sygdom. Tryg-Fonden vil medvirke til, at flere kronisk syge mennesker bliver selvhjulpne og så lidt præget af sygdom som muligt. Halvanden million mennesker lever i dag med en eller ere kroniske sygdomme.

Målsætninger

At forbedre hverdagslivet for mennesker med kronisk sygdom, bl.a. gennem

  • Støtte til udvikling og udbredelse af metoder til inddragelse af patienter og pårørende i behandlingen og overvågningen af den kroniske sygdom. 
  • Støtte til udvikling, afprøvning og implementering af indsatser, der støtter egenomsorg herunder psykologiske/psykosociale interventioner.

Det har vi støttet

Se alle projekter inden for fokusområdet "Lev med kronisk sygdom", der har fået støtte siden 2013:
Se vores "Lev med kronisk sygdom" donationer

Projekter