TrygFondens udgangspunkt er, at sundhed er grundlaget for, at mennesker kan leve et funktionsdygtigt, trygt og vitalt liv.

Sundhed For TrygFonden handler kerneområdet Sundhed også om, at flere lever et længere liv præget af så få fysiske og psykiske gener som muligt. 

Vores fokus

  • Lev sundt, som skal bidrage til, at flere børn og unge grundlægger en sund livsstil, og at færre mennesker dør af eller belastes af livsstilssygdomme.
  • Mental sundhed, som skal bidrage til, at færre oplever psykisk sygdom.
  • Akut hjælp, som skal bidrage til, at flere mennesker overlever et hjertestop eller en blodprop i hjernen med bevaret livskvalitet. 
  • Lev med kronisk sygdom, som skal bidrage til, at mennesker med kronisk syg-dom får en hverdag med øget livskvalitet. 
  • Patienten først, som skal bidrage til, at flere patienter får den rigtige behandling med færre fejl, skader og dødsfald til følge.

TrygFonden arbejder for, at mennesker er fysisk og psykisk sunde. Vi prioriterer indsatser, der fremmer en sund livsstil og med fokus på, at den grundlægges tidligt i livet. Vi arbejder også for, at flere tager hånd om hinanden, når fysisk eller psykisk sygdom alligevel rammer. 

Vores fokus